21:00 DIVADLO CONTINUO /cz U ZDI

DIVADLO CONTINUO /cz

U ZDI

ČTVRTEK / 17.7. / 21:00
VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ
U ZDI

U ZDI

Divadlo Continuo připravilo pro rok 2014 nové pouliční představení. V tomto pouličním projektu  je kladen důraz na vertikalitu, výraznou živou hudbu a jedinečnou scénografii.

Zeď znamená pro naši civilizaci, vedle svého praktického účelu, významný symbol.

Je současně tím co nás ochraňuje, stejně jako tím co nás odděluje, vymezuje, i tím, co nám brání a překáží.

Jedna bezejmenná zeď a její příběh v čase. Zeď, u níž se popravovalo, u níž se scházeli milenci k tajným schůzkám. Zeď, přes kterou se utíká do lepšího světa. Zeď, na níž se píšou vzkazy i revoluční hesla. Na níž se lepí plakáty i reklamy na nejnovější výrobky, které zaručeně musíte mít. Kromě toho, že nás chrání před vnějším, cizím, nebezpečným či jen nepříjemným, může být i překážkou v naší cestě. Cestě za neznámým a nepoznaným, ale přesto tak důležitým. 

Kompozice volných asociací na téma zdi se spojila v pohybové a výtvarné pouliční představení Divadla Continuo. Fyzické divadlo střídají výtvarné obrazy, komika tragiku, vertikalita se mění v horizontalitu a naopak. A na konci vlastně nevíme, co je dole a co nahoře, kdo uvnitř, kdo venku a hlavně co je za zdí.

DIVADLO CONTINUO

DIVADLO CONTINUO

Divadlo Continuo je mezinárodní nezávislá divadelní skupina vedená režisérem a uměleckým vedoucím Pavlem Štouračem. Její zakládající členové Pavel a Helena Štouračovi spolu začali pracovat v r. 1990 na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze. V roce 1992 se odstěhovali z Prahy do jižních Čech a v roce 1993 založili nezávislé profesionální divadlo. Od roku 1995 Divadlo Continuo trvale sídlí a tvoří v malé vesnici Malovice, 25 km od Českých Budějovic, v prostorách bývalé zemědělské usedlosti pojmenované Švestkový Dvůr.

Za svoji dvacetiletou existenci vytvořilo Divadlo Continuo řadu inscenací a divadelních projektů, v nichž je zřejmá vývojová cesta od loutkových počátků, přes inspiraci pouličním a cirkusovým uměním až po poetiku, kterou divadelní kritika nazývá „novou středoevropskou snovou obrazivostí“.

Inscenace Divadla Continuo je prakticky nemožné žánrově zařadit. Pohyb, hudba, fyzické herectví, tanec, cirkusové techniky, živá muzika, stejně jako výrazná výtvarná stylizace - to vše vytváří nezaměnitelnou poetiku jednotlivých inscenací. Pro tvůrce Continua však není příliš důležité, zda jejich práce bude charakterizována jako fyzické, či vizuální divadlo, stejně tak jako pro herce Continua není důležité, zda hrají či tančí. Mnohem důležitější než otázky estetiky a stylu je pro ně podstatné hledání a zpracování tématu, potřeba pracovat společně, divit se, být překvapováni, učit se, rozvíjet se, a výsledky naší práce sdílet s diváky.

Pro hereckou práci Continua je charakteristické hledání autentického, osobního výrazu spojováním výtvarného znaku a fyzického herectví, rytmu a muzikality. Ke každodenní herecké práci patří pravidelné herecké tréninky, workshopy, kontinuální seznamování se s hereckými, hlasovými a tanečními technikami, stejně jako individuální i společná laboratorní a výzkumná práce. Divadlo tak vědomě navazuje na tradici tvůrců druhé divadelní reformy.

Od roku 1997 se Divadlo Continuo ve své tvorbě systematicky věnuje projektům divadla v netradičních prostorách, jako např. ve dvorech domu, starých továrnách, historických objektech, na břehu a hladině rybníka, ale i v jedoucím vlaku. Inscenace svého repertoáru pak divadlo uvádí kromě tradičních divadelních sálů také ve svém vlastním, červeno-modrém  divadelním šapitó.

Za téměř dvacet let své existence se Divadlo Continuo stalo přední nezávislou divadelní skupinou, o čemž svědčí nejen zájem divadelního publika a příznivé hodnocení odborné divadelní kritiky, ale i řada tuzemských a zahraničních divadelních ocenění a pravidelná účast na řadě prestižních mezinárodních festivalů (Francie, Holandsko, Maďarsko, Slovensko, Polsko, Německo, Slovinsko, Švýcarsko, Itálie, Japonsko, Jižní Korea, USA).

ŠVESTKOVÝ DVŮR, MALOVICE - SÍDLO DIVADLA CONTINUO

V roce 1995 koupili členové Divadla Continuo bývalou zemědělskou usedlost v obci Malovice v jižních Čechách a pojmenovali ji Švestkový Dvůr. Rozlehlý statek z roku 1868 se tak stal domovem Divadla Continuo a jeho členů, zázemím pro celoroční práci skupiny i místem pracovních setkání, workshopů a letních projektů. Snaha členů Divadla Continuo vybudovat, udržovat a rozvíjet divadelní centrum fungující mimo město, je motivována touhou vytvořit otevřený pracovní a životní prostor nejen pro vlastní uměleckou tvorbu skupiny, ale i pro práci dalších divadelních umělců, pro pořádání dílen, konferencí, seminářů, pedagogických programů a residenčních pobytů. 

www.continuo.cz