ZA DVEŘMI

ZA DVEŘMI 2015 

PRAŽSKÝ FESTIVAL POULIČNÍHO DIVADLA

13. - 18.7. 2015

--------------------------------

Děkujeme všem návštěvníkům, partnerům, souborů, pomocníkům, kteří nám dopomohli krásnou atmosférou letošního 6. ročníku Mezinárodního pouličního divadla Za dveřmi. DĚKUJEME VÁM A TĚŠÍME SE NA VÁS V ROCE 2015! 

--------------------------------

Primátor hl. m. Prahy pan Tomáš Hudeček osobně vyjádřil sympatie ústřednímu tématu letošního ročníku festivalu Za dveřmi, jímž je podpora osobní a umělecké svobody a boje za ni. Děkujeme za jeho slova.

Je mi opravdu velikou ctí a potěšením, že mohu podpořit Festival pouličního divadla a umění ve veřejném prostoru „Za dveřmi“.

Letošní ročník se ve světle aktuální Ukrajinské krize dozajista ponese v duchu zápasu o svobodu.

Nejen svoboda uměleckého projevu, ale též svoboda slova obecně, jakož i veškeré svobody politické nemohou prakticky vzkvétat bez autentického demokratického rámce.

Přibližně před třemi měsíci jsem měl během krátké pracovní cesty zcela unikátní příležitost osobně navštívit na pozvání Ukrajinského premiéra Jaceňuka hlavní město Kyjev – epicentrum nedávných bouřlivých protivládních protestů. Na vlastní oči jsem tak mohl spatřit tamní realitu a na vlastní kůži pocítit odzbrojující sílu vzedmuté občanské společnosti demonstrující v nehostinných podmínkách na náměstí Nezávislosti – Maidanu.

Tato zkušenost mě přiměla zamyslet se hlouběji nad příznačnou paralelou mezi děním na Ukrajině a naší vlastní historickou zkušeností z přelomového roku 1989. Také tehdy sehrála naprosto stěžejní úlohu skupina nonkonformních umělců, pro které byla myšlenka svobody a demokracie důležitější než jejich vlastní pohodlí a partikulární, individuální prospěch.

Říká se, že svoboda je od své zkázy vzdálena vždy pouze jednu jedinou generaci. Neměli bychom proto svobodu chápat jako samozřejmost, nýbrž jako cennou společenskou hodnotu, která byla kdysi těžce vybojována a za kterou stojí zas a znovu usilovat jak doma, tak u našich spojenců v zahraničí.

I proto jsem skálopevně přesvědčen, že si prodemokratické umělecké a občanské iniciativy v nesnadném zápase za svobodu na Ukrajině plně zaslouží veškerou naši morální podporu.

Děkuji Vám mnohokrát a přeji Vám co nejzdárnější průběh celého festivalu. 

--------------------------------

Pražský mezinárodní festival pouličního divadla Za dveřmi opět začíná. Připravili jsme již šestý ročník, ve kterém jsme (ostatně jako každý rok) chtěli přinést něco nového. Chceme být aktuální, protože pouliční divadlo a umění ve veřejném prostoru takové být má. Ukážeme Vám letos na dvacet performance, nepíšu divadelních představení, protože syntéza žánru, překračování hranic z jednoho do druhého je tvůrčím fenoménem posledních let, je důkazem svobodného myšlení tvůrců i diváků.

Otázka svobody projevu, otázka svobody člověka, otázka boje za ni se stala jedním ze stěžejních témat letošního ročníku.

Nechceme být apatičtí, nechceme vzdávat boj s nespravedlností, blbostí, pohodlností a leností. I proto letos připravujeme průvod naděje, kde chceme upozornit na nelehkou situaci ukrajinských umělců a nejen jich. Přivítáme proto i soubor Teatr Voskresinnia, který byl založený ve Lvově v roce 1990 – příznačně v době společenských změn znovu získané nezávislosti.

Plníme si sny: světová premiéra Teatru Biuro Podrózy, skvělí Grotest Maru na fasádě budovy, cenami ověnčené Teatro SÓ a umělci a hosté z celkem osmi evropských zemí. Nejen tak bude letos vypadat festival Za dveřmi.

Dobrý festival však potřebuje kromě dobrých uměleckých výkonů také dobré diváky a autentickou atmosféru. Proto věříme, že si společně s námi užijete Václavák jinak.

Jakub Vedral, ředitel Mezinárodního festivalu pouličního divadla Za dveřmi

-------------------------------

ZA DVEŘMI 2014 klepe na dveře! V termínu 14. - 18.7., od pondělí do pátku, se v centru Prahy potkají umělci z České republiky, Slovenska, Polska, Německa, Portugalska a Ukrajiny. Bude se lítat ve vzduchu, tančit na chůdách, zpívat, muzicírovat...hrát divadlo! Budete se smát, i brečet, tleskat, pískat, výskat...t ě š í m e  s e  n a  V á s!

 

-------------------------------

Těšíme se na Vás v termínu 14.-18.7. 2014!

------------------------------- 

--------------------------------- 

Návštěvníkům letošního 5.ročníku mezinárodního festivalu pouličního divadla děkujeme za přízeň a těšíme se na opětovné setkání v roce 2014!

organizační team festivalu

---------------------------------

ZA DVEŘMI

… jsou ulice plné zážitků!

Každá vteřina umění na ulici je tak vzácná, umí překvapit a potěšit. Mezinárodní festival pouličního divadla Za dveřmi přináší těchto nedocenitelných okamžiků nespočet, přináší je dětem i dospělým, domácím i turistům - protože pouliční divadlo nezná limitů jazyka či věku. V samém středu Prahy, v úchvatné historické kulise se po dobu 5 dnů několikrát denně dostanete do centra jednoho velkého divadelního jeviště.

Za dveřmi je ulice, dvorek, náměstí, za dveřmi je svět. Svět imaginace, divadla a klaunérie. Nebojte se do něj s námi vstoupit!

 Na pražská náměstí, ulice i dvorky přinášíme představení z celé Evropy či dokonce z Asie. Spojme své síly, abychom oživili centrum hlavního města i v letních měsících. Je zvykem, že se každé hlavní město snaží nabídnout nejenom pro návštěvníky z cizích zemí ale i pro své vlastní obyvatele pouliční oslavu prodchnutou letní pohodou. A letní nuda v Praze může být zapomenuta!

Dveře jsou dokořán a my vás srdečně zveme abyste šli dál. Divadlo vás vítá s otevřenou náručí!